ALI SO ČUSTVA RES LAHKO NEGATIVNA?

Kaj so čustva in čemu so namenjena? Čustvo je reakcija osebe na neko dogajanje, ki vsebuje tudi odnos do tega dogajanja. Ta odnos do dogajanja pa je subjektivna kvaliteta in je povezan z našim dojemanjem tega dogajanja. Ker vsako bitje stalno teži k skladnosti sebe in zunanjega sveta,  je funkcija čustev adaptacija oz. ponovno vzpostavljanje …

ALI SO ČUSTVA RES LAHKO NEGATIVNA? Več